Krachtvoorwerpen

Het maken van herinneringssieraden voor mijn opdrachtgevers wekte mijn interesse voor de functie van voorwerpen in verwerkingsprocessen.

Tegenwoordig zie je de behoefte aan dit soort ‘voorwerpen van betekenis’ toenemen. Dat is ook niet gek, want ondanks het verdwijnen van de kerk en daarmee het geloof in een hogere macht, is het toch onderdeel van ons menszijn om betekenis te geven aan het mysterie van ons bestaan, onze relaties en onze diepe gevoelens daarover.

Eén van de tradities die krachten toekennen aan voorwerpen is het sjamanisme. Sjamanisten geloven dat alle voorwerpen een ziel hebben, het zijn op zichzelf staande “wezens” waarmee gecommuniceerd kan worden.  Het bij elkaar brengen van verschillende materialen in één voorwerp brengt krachten in werking, die versterkt kunnen worden door de blik van de sjamaan.
Onze wetenschappelijke blik staat ons nog nauwelijks toe dat we op deze wijze materie kunnen beleven: de kracht is niet meetbaar, dus bestaat het niet, of alleen in de fantasie.

Dat heb ik altijd als eenzijdig en armoedig ervaren, omdat juist het gebied waar de ongrijpbare werkelijkheid zich uitdrukt , ons troost en steun biedt. Het  gebied van onze herinneringen, onze emoties en de betekenis die we leggen in de verbeelding daarvan in keramiek, smeedwerk of wat voor daartoe gemaakt beeld dan ook.

In alchemistische tradities krijgt het beeld, of de materie, zelfs een transformerende functie: door de binnenwereld direct te koppelen aan de vormgeving ervan, krijgt de vorm (het voorwerp) zo’n sterke betekenis voor de drager dat het meehelpt om door rouwprocessen of andere wezenlijke transformatieprocessen te komen. 

Josemieke Segers
www.josemiekesegers.nl