Steen als symbool

Aan stenen worden vaak magische of genezende krachten toegekend. Ik weet niet of ze die werkelijk hebben, maar feit is wel dat stenen in veel culturen en religies een symbolische rol spelen. Ze worden vaak geassocieerd met 'onvergankelijkheid' en 'kracht', niet zo vreemd ook, want ze vergaan niet en bestaan al sinds het begin van de aarde.

Enkele bekende stenen uit oude culturen:

  • In het boeddhisme van Tibet wordt gezegd dat de Cintamani steen een van de vier heilige relieken is die uit een kist kwam die uit de hemel viel.
  • De Lia fail (Steen van het noodlot) was één van de vier schatten die het volk van Danu naar Ierland meenam. 
  • De Omphalos of navelsteen van het orakel van Delphi werd gezien als de navel, oftewel het centrum van de wereld.
  • De zwarte steen van Cybele is de grote moedergodin van de Frygiërs en later ook van de Romeinen. Zij is de Magna mater, de grote moeder van de Goden.

(Bron: Abe de Verteller)

Ook bij begrafenissen speelt de steen vaak een rol. Zo laten bezoekers van een Joods graf vaak een steentje op het graf achter, ten teken dat men er is geweest en de doden heeft herdacht. De oorsprong van dit gebruik is oud en stamt mogelijk uit de oudtestamentische tijd, toen het Joodse volk een nomadisch bestaan leidde. Mensen werden begraven op de plek waar ze stierven en de graven werden gemarkeerd met hopen stenen. Andere bezoekers vulden de stenen uit respect aan.

Later kreeg het plaatsen van een steen op een graf symbolische betekenissen. Een daarvan is dat door een steentje aan de grafsteen toe te voegen, de bezoeker aangeeft verder te willen bouwen op de goede daden van de overleden persoon.
(Bron: wikipedia, Joodse begraafplaats)

Met het verdwijnen van de kerkelijke rituelen gaan mensen op zoek naar nieuwe. De steen als symbool zie je daar regelmatig terugkomen. Voor het zoeken naar een ritueel kan men bijgestaan worden door ritueelbegeleiders.

"Stenen zijn eeuwig én persoonlijk en overal te vinden. De aanwezigen kan worden gevraagd een steen mee te brengen die iets zegt over (de band met) de overledene. Deze steen leggen zij aan het begin of einde van de samenkomst bij de kist of baar. Zo draagt iedereen een steentje bij aan het afscheidsritueel."
(Bron: Simone Snakenborg)

Enkele andere ritueelbegeleiders:
Martha van Hedel 
Anja Broess
Vormgeven en voorgaan